Close
Produkter
  Filters
  Preferanser
  Søk

  Salgs- og leveringsbetingelser

  Kjære kunde,

  For å handle hos oss må du ha et org.nr og være registrert som firmakunde. Ønsker du å registrere deg som kunde, trykk her. Bli kunde

  Alminnelige salgsbetingelser
  Grunnpriser oppgitt i henhold til gjeldende prisliste. Prisene er å forstå ekskl. 25% merverdiavgift. Duri Fagprofil AS forbeholder seg retten til å endre priser/betingelser uten forutgående varsel.

  Leveringsbetingelser
  Ordre leveres alltid ab lager/. EXW (ex works) Duri Fagprofil AS lager. Frakt tilkommer dersom ikke annet er avtalt. Oppgitt leveringstid er uforbindtlig og basert på eksterne transportører. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til å kreve skadeserstatning fra selger og gir vanligvis ikke rett til å heve kjøpet. Transportør velges av Duri Fagprofil AS om ikke annet er avtalt på forhånd. Uforbindtlig fraktestimat kan oppgis på forespørsel.

  Mottak av varer
  Mottaker forplikter seg til å kontrollere at varen er kommet frem i uskadet stand til varemottak. Synlige skader skal anmerkes på fraktbrev. Usynlige skader som ikke oppdages ved varemottak, skal meldes leverandør senest innen 7 dager etter varemottak.
  Mottaker forplikter seg også til ved varemottak å kontrollere at det er levert:
  – Riktige varer
  – Riktig mengde enkeltprodukter
  – Ikke er mangler i forsendelsen

  Gyldighet tilbud
  Selgers tilbud er, dersom annet ikke er skriftlig angitt, gitt med forbehold om omgående ordre. Det tas vanlig forbehold om mellomsalg og endringer i valutakurser, tollsatser, etc.

  Anbrekkstillegg
  Ved forsendelse av varer kan det tilkomme et tillegg i pris på 10 % der pall, hel kartong eller forpakning brytes.

  Kappetillegg
  Ved kjøp av produkter som gulvbelegg, tepper, lister og profiler mm. Kan vi kappe, bøyer og borer vi etter mål. Be om tilbud / pris.

  PALLETILLEGG
  Paller og annen spesialemballasje faktureres kunde i henhold til følgende priser:

  • Halv pall kr 45
  • Europall kr 80
  • Lang pall kr 160

  Disse inngår i en returordning hvor vi krediterer beløpet fullt ut under følgende betingelser:

  1. Returordningen gjelder kun paller kjøpt oss hos
  2. Retur av paller skal skje innen 3 mnd.
  3. Paller som er ødelagt, eller på annen måte ikke er egnet for transport vil bli vraket, og pant blir ikke utbetalt.

  Salgspant
  Selger forbeholder seg panterett til de leverte varer inntil kjøpesummen inkl. evt. omkostninger m.m. er fullt ut betalt, jfr. Pantelovens §3-14 og §3-22.

  Betalingsbetingelser
  Etter avtale. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter Kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Selger kan dessuten belaste Kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved Kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen betales i henhold til avtalen. Betalingen skal være på selgers konto senest på forfallsdagen.

  Force Majeure
  Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal- eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.

  Produktreklamasjoner
  Duri Fagprofil AS innvilger opptil 2 års reklamasjonstid på sine produkter. Reklamasjoner akseptertes kun ved riktig bruk og installasjon av produktene iht. produsentenes tekniske beskrivelse, montasjebeskrivelse og bruksområde – ref. SINTEF godkjennelser. Ved aksepterte reklamasjoner begrenses ansvaret til utskiftning av leverte produkter der feil er konstatert og beviselig knyttet til produktet. Følgeskader og indirekte tap dekkes ikke.
  Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.
  Teknisk dokumentasjon finnes på utsalgstedet og vår hjemmeside www.fagprofil.no.
  Kontakt oss gjerne for produktrådgivning og gjennomgang av produktenes bruksområde før de tas i bruk.

  Retur
  Eventuell retur av varer skal avtales på forhånd. Returanmodning skal være skriftlig og kopi av vår faktura som dokumentasjon. Returgebyr: Min 10% av fakturert verdi – avtales spesielt. Spesialbestilte varer som ikke lagerføres tas vanligvis ikke i retur. Returfrakt betales av kunde.

  Personvern
  Ansatte hos kunder av Duri Fagprofil AS vil kunne bestille produkter og tjenester gjennom flere kanaler, hvor personopplysninger (navn, telefon, e-mail) til ansatte hos kunde registreres med formålet å gjennomføre kjøpet. Duri Fagprofil AS er behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert i Duri Fagprofil AS sin personvernpolicy.

  Tvister
  Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom Kjøper og Selger er underlagt norsk rett. Tvister mellom Kjøper og Selger skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler. I tilfelle søksmål vedtas Selgers alminnelige verneting av begge parter.

  Sist oppdatert 11.2.2022

  Vi fyller stadig på med nye varer i nettbutikken! Ta kontakt på e-post om du savner noe!

  Vi er miljøfyrtårn sertifisert